0 800 750 070 Дзвінки в межах України безкоштовні
Меню
Ваш населений пункт: Одеса?
ТАК
Від вибраного міста залежить доступність аналізів

Педіатрія

doctor
Вернигора Ірина

CHECK-UP — «Діти 0-3 роки»

Коментарі (0)
17 серпня 2023

9100 CHECK-UP «Діти 0-3 роки» (ЗАК, ЗАС, загальний імуноглобулін Е, білірубін загальний, віт.D, зішкріб на ентеробіоз, кал на яйця глист)

 

 

Інформація про окремі дослідження

 

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові — основний, головний скринінговий аналіз, який містить всі формені елементи крові,

 

ШОЕ. Це кількісний і якісний аналіз картини крові. За допомогою загального аналізу крові оцінюють основні функції крові, визначають наявність і активність патологічного процесу в організмі, визначають загальний стан всієї системи кровотворення.

 

Виконується загальний аналіз крові на автоматичних гематологічних аналізаторах SELL-DYN Ruby «Abbott laboratories», (США), Sysmex XT 2000i, Sysmex XE 2100 (Японія), які визначають 24 параметри загального аналізу крові, і дозволяють отримати цілий ряд додаткових характеристик клітин, які неможливо оцінити при візуальному аналізі мазка крові, водночас гарантована висока точність дослідження, оскільки підрахунку долучається кілька тисяч клітин з однієї проби. Аналізатор Sysmex ХS-2000i не тільки виконує розвернутий аналіз крові з диференціацією лейкоцитів на 5 підтипів, але й будує графіки розподілу лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів за розмірами. Аналіз цих графіків дозволяє отримати додаткову діагностичну цінну інформацію. Унікальною особливістю даного аналізатора є можливість виявлення незрілих лейкоцитів, бластів, атипових і патологічних лімфоцитів. Присутність навіть 1% таких клітин у зразку може бути проявом серйозної патології, проте, коли в мазку аналізується тільки 100 клітин, їх можна «пропустити».

 

Визначення швидкості осідання еритроцитів виконується на автоматичному аналізаторі для вимірювання ШОЕ ALIFAX Roller 20 LC, ALIFAX Roller 20 PN (Італія), який  відкалібрований  за методом Вестергрена. Метод Вестергрена рекомендований Міжнародним комітетом стандартизації в гематології (ICSH), він є еталонним. Результати визначення ШОЕ методом Вестергрена вважаються максимально об’єктивними.

 

 На відміну від методу Панченкова, метод Вестергрена:

 

1)    виконується на повністю автоматизованій системі визначення ШОЕ венозної крові

2)    входить до складу системи контролю якості

3)    стандартизирований

4)    за інформацією виробника обладнання, кожна проба вимірюється 1000 разів протягом  20 секунд, зміна пропускання трансформується в мм/год шкали Вестергрена

5)    відсутність  впливу на показники ШОЕ рівня гематокриту, в’язкості плазми, MCV.

 

Важлива примітка!

 

Не слід порівнювати результати ШОЕ, які проводилися різними методами!!!

 

Результати, які отримують методом Вестергрена, в діапазоні нормальних значень такі ж, як і результати, що отримують при визначенні ШОЕ методом Панченкова. Однак метод Вестергрена більш чутливий до збільшення ШОЕ, і результати в зоні підвищених значень ШОЕ, отримані методом Вестергрена, будуть вищі за результати, які виконуються методом Панченкова.

 

 

Загальний аналіз сечі

Загальний (клінічний) аналіз сечі є стандартним дослідженням при проведенні діагностики практично будь-якого захворювання, також дослідження застосовується для контролю ефективності проведеного лікування.

 

Загальний аналіз сечі включає визначення фізико-хімічних властивостей сечі (прозорість, рН, відносна щільність), вивчення патологічних компонентів (білок, глюкоза, кетонові тіла, жовчні пігменти, кров) та мікроскопію осаду.

 

Фізико-хімічні показники сечі визначаються на сечовому автоматичному аналізаторі iChem Velocity Iris (Beckman Coulter) і автоматичному біохімічному аналізаторі AU480 (Beckman Coulter).

 

Дослідження організованого осаду (епітелій, лейкоцити, еритроцити, циліндри) і неорганізованого осаду (слиз, солі, бактерії, гриби) проводяться на автоматичному аналізаторі IQ 200, UF1000i (Sysmex).

 

 

Загальний імуноглобулін Е

Маркер алергічних реакцій.

 

Виконується на автоматичному хемілюмінесцентному аналізаторі Immulite 2000 «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.», (США).

 

Визначення загального IgE особливо важливо для діагностики одного з основних видів алергії — атопії.  При інтерпретації показників загального IgE слід враховувати ряд факторів: приблизно у 30% пацієнтів з атопічним захворюваннями рівень загального IgE знаходиться в межах норми; так, частина хворих з бронхіальною астмою можуть мати гіперчутливість тільки до одного антигену, в результаті чого рівень загального IgE може бути в межах норми; концентрація загального IgE в сироватці крові також підвищується при неатопічних станах (особливо при глистній інвазії, деяких формах імунодефіцитів, бронхопульмонального аспергільозу ) з наступною нормалізацією її після відповідного лікування; виключно високі концентрації загального IgE (наприклад, у деяких пацієнтів з атопічним дерматитом) можуть бути обумовлені неспецифічним зв’язуванням з різними антигенами.

 

Підвищення рівня:

 

атопічні алергічні захворювання (алергічний риніт, атопічна бронхіальна астма, атопічний дерматит, алергічна гастроентеропатія), анафілактичні реакції (системна анафілаксія, ангіоневротичний набряк), алергічний бронхопульмональний аспергільоз, гельмінтози, гіпер-IgE-синдром (синдром Джоба), синдром Віскотта-Олдріча, селективний IgA дефіцит, тимусна аплазія (синдром Ді-Джорджі), IgE-мієлома, реакція «трансплантат проти господаря».

 

Зниження рівня:

 

вроджений або набутий імунодефіцит, синдром атаксії-телеангіектазії, похилий вік.

 

 

 

Білірубін загальний

 

 

Маркер порушень функції печінки і жовчовивідних шляхів.

 

Дослідження виконується на автоматичному біохімічному аналізаторі AU — 480 «Beckman Coulter Inc». (Японія), AU — 680 «Beckman Coulter Inc». (Японія), AU — 5800 «Beckman Coulter Inc». (Японія).

 

Білірубін — один з основних компонентів жовчі, утворюється, головним чином, з кров’яного пігменту еритроцитів — гемоглобіну. Іншим джерелом білірубіну є міоглобін, цитохроми і пігменти, які містять гем. При розпаді гемоглобіну спочатку утворюється вільний (непрямий) білірубін. Білірубін транспортується з селезінки в печінку в комплексі з альбуміном. Потім в печінці вільний білірубін зв’язується з глюкуроновою кислотою. В результаті утворюється кон’югований (прямий) білірубін, який активно екскретується в жовчні протоки.

 

Підвищення рівня:

 

збільшення інтенсивності гемолізу еритроцитів, всі види жовтяниць (для диференціальної діагностики проводять дослідження фракцій білірубіну), токсичні ушкодження печінки, низька активність ферментів печінки.

 

Зниження рівня:

 

анемії негемолітичного характеру, ХНН, туберкульоз, гострий лейкоз, постгеморагічні анемії, у недоношених дітей.

 

Вітамін D загальний (25-OH)(D2+D3)

 

Маркер метаболізму кісткової тканини, що бере участь у гормональній регуляції обміну кальцію та фосфору в системі паратгормон (ПТГ)-кальцитонін (КТ)-вітамін D.

 

Дослідження проводиться на автоматичному хемілюмінесцентному аналізаторі Mindray CL 900i.

 

Вітаміном D називають кілька жиророзчинних речовин – D2 (ергокальциферол) та D3 (холекальциферол), 1,25 (ОН)2D3 (1,25 – дигідроксивітамін D3, кальцитріол). 1,25 (ОН)2D3 (1,25 — дигідроксивітамін D3, кальцитріол) утворюється з холекальциферолу або ергокальциферолу. Вітамін D3 надходить з їжею, а також утворюється в результаті ендогенного синтезу в шкірі під впливом ультрафіолетового випромінювання, вітамін D2 надходить лише з їжею.

 

Основна роль вітаміну D в організмі пов’язана із регуляцією кальцієвого обміну. Рівень вітаміну D може варіювати, залежно від віку (у людей похилого віку частіше спостерігається зниження рівня), сезону (вище наприкінці літа, нижче взимку), характеру їжі, етнічної та географічної популяції, спостерігається зниження вмісту в крові вітаміну D при вагітності. Вітамін D бере участь у регуляції та диференціації клітин імунної системи як безпосередньо, так і непрямим чином. В епідеміологічних дослідженнях показано зв’язок недостатності вітаміну D з імунними порушеннями: підвищеною схильністю до інфекцій, у тому числі хронічних, а також до розвитку аутоімунних захворювань. Нормальний рівень вітаміну D, навпаки, формує адекватну імунну відповідь, забезпечуючи нормальне співвідношення про- та протизапальних цитокінів. Також у дослідженнях останніх років продемонстровано, що достатня кількість вітаміну D пов’язана зі зниженням ризику розвитку низки онкологічних захворювань, цукрового діабету 1 та 2 типу, ожиріння, розсіяного склерозу, серцево-судинних захворювань, туберкульозу.

 

Підвищення рівня: надмірна експозиція ультрафіолетової радіації

 

Зниження рівня: гіпопаратиреоз, первинний гіперпаратиреоз, хронічна ниркова недостатність, рахіт, порушення харчування, мальабсорбція, стеаторея, біліарний і портальний цироз, панкреатична недостатність остеомаляція, пов’язана з прийомом антиконвульсантів, ниркова остеодистрофія, кистозно-фіброзний остеїт, резекція кишківника, хвороба Альцгеймера.

 

 

Зішкріб на ентеробіоз

Маркер діагностики ентеробіозу.

 

Ентеробіоз — гельмінтоз, клінічними проявами якого є перианальний свербіж і кишкові розлади. Збудник — гострики (Enterobius vermicularis або Охуuris vermicularis). Це дрібна нематода, яка мешкає в товстому кишківнику, відкладає яйця в складках анального отвору.

 

Джерело зараження — хвора людина.

 

Механізм зараження — фекально-оральний (хвороба «брудних рук»). Личинки гостриків, прикріплений до шкіри, викликають запалення, а зрілі глисти порушують моторну і секреторну функції кишківника. Продукти життєдіяльності цих глистів і, особливо, продукти їх розпаду мають токсичну і алергічне дію. Часто спостерігається еозинофілія, порушення обміну речовин, авітаміноз.

 

 

 

Кал на яйця глистів

Аналіз калу на яйця гельмінтів є прямим методом виявлення гельмінтів, їх фрагментів, яєць і личинок, цист, вегетативних форм найпростіших. При виявленні в калі яєць гельмінтів за їх морфологічними особливостями встановлюється наявність інвазії і вид гельмінта. При одноразовому дослідженні відсоток виявлення гельмінтів і яєць в калі не високий (30%). Тому негативний результат однократного дослідження калу не свідчить про відсутність гельмінтів. Навіть повторні дослідження з негативним результатом не можуть категорично виключити наявність гельмінтів. При першому негативному результаті дослідження проводиться ще двічі, з інтервалом 2-4 дні.

 

#Смартлаб #9101 #Дети_0-3 #Діти_0-3 #Детский_Check-Up #детский #check-up #дети #длядетей #лучшеедетям #здоровье #украина

#Смартлаб #9101 #Діти_0-3 #Діти_0-3 #Дитячий_Check-Up #дитячий #check-up #діти #длядітей #кращедітям #здоров’я #украина

 

 

Лабораторний CHECK-UP – це комплексне лабораторне обстеження, яке дає можливість перевірити  організм  та переконатися, що людина здорова або виявити захворювання до появи перших симптомів.

 

За рекомендацією ВОЗ, CHECK-UP необхідно проходити щороку.

 

Представлені комплекси досліджень створені, відповідно до віку та статі (з 13 років).

 

Чому варто вибрати лабораторний CHECK-UP:

 

Всі запропоновані комплекси створені на основі офіційних протоколів (європейських, американських), рекомендацій, статей та наукових праць авторитетних світових джерел.

Комплекси створені для обстеження  кожної людини.

 

#Checkup #Check_up #Смартлаб

Коментувати
Коментарі (0)

Читайте також

1 листопада 2023 Алергологія
1 коментарів

Лактозна непереносимість

Лактозна непереносимість (лактазна недостатність) Лактозна непереносимість (лактазна недостатність) — стан, коли організм не може вільно перетравлювати лактозу і цукор, що міститься в молоці і молочних продуктах. Даний стан пов’язано з низькою активністю або не виробленням в організмі лактаз...

expert
13 вересня 2023 Лайфхаки про здоров'я
0 коментарів

CHECK UP «Жінки гормональний фон від 30 років»

З січня 2023 року лабораторія «Смартлаб» виконала понад 3000 досліджень CHECK-UP.Вибірка дозволяє зробити достовірну статистику щодо відхилень. За цей період виявлено 18 % CHECK-UP з патологічними змінами.Тобто кожен п’ятий пацієнт, який пройшов профілактичне обстеження має проблеми зі з...

1 листопада 2023 Алергологія
0 коментарів

ALEX – ТЕСТ

За статистичними даними алергічними захворюваннями страждає кожен п’ятий мешканець на планеті.Лікарі та науковці виділяють ряд факторів, які спричиняють розвиток алергічних реакцій:спадковість: якщо один з батьків страждає на алергію, його дитина в 40% випадків буде мати алергічні реа...

Ви впевнені?
Ми використовуємо файли Cookie для максимальної функціональності сайту. Політика конфіденційності.
Telegram Viber
Online Chat
Замовити дзвінок